Četvrti sastanak Upravnog odbora projekta «Obrazovanjem do zapošljavanja u lokalnoj zajednici»

Doboj, 02.07.2015.godine
U sklopu projekta «Obrazovanjem do zapošljavanja u lokalnoj zajednici (EELC)», koji provodi Centar za promociju evropskih vrijednosti «Europlus» Doboj, finansira Evropska unija, sufinansira Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, održan je četvrti sastanak Upravnog odbora projekta. Sumirane su prethodne aktivnosti i predstavljeni planovi za završne aktivnosti projekta.
Suljo Halilović, predstavnik Visoke poslovno tehničke škole, koja je partner na projektu, rekao je da je u toku druga faza izrade strategija za obrazovanje odraslih, odnosno da su formirane fokus grupe u gradu Doboju, opštinama Derventa i Modriča, održani sastanci sa privrednicima, kao i to da te lokalne zajednice pripremaju nacrt strategija, koje će biti upućene u javnu raspravu. Derventa i Modriča već su dostavile nacrt tog dokumenta.
Dario Atijas, voditelj projekta kazao je da će obuke za Lokalna savjetodavna tijela (LST) koje su planirane projektom, biti provedene narednih dana, i to na teme: motivacija, timski rad i upravljanje vremenom. Obuke će rekao je Atijas, provesti «Adidžes» centar. Takođe je dodala da će krajem jula mjeseca biti provedene i obuke za izradu i monitoring programa za obrazovanje odraslih
Na sastanku je konstatovano da je sve spremno i za održavanje završne aktivnosti projekta, konferencije, koja će biti motivacionog karaktera i održaće se u Modriči 15. jula. Sastanku je prisustvovala i Dijana Đurđević, predstavnica «Europlus-a», dok je na skype vezi bio Bojan Bajić, predstavnik Zavoda za obrazovanje odraslih Republike Srpske, koji je dao sugestije vezane za sadržaj i izgled strategija, koje treba da usvoje lokalni parlamenti.

“Sadržaj ovog teksta  je isključiva odgovornost Centra za promociju evropskih vrijednosti EUROPLUS i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije”.

150px-European_flag,_upside_down.svg
Ovaj projekat finansira Evropska unija