Održani sastanci sa poljoprivrednim proizvođačima iz mjesniih zajednica grada Doboj

Doboj, 10.09.2015.god.
U okviru projekta „Obrazovanjem do samozapošljavanja“ koji sprovodi EUROPLUS, partnerska organizacija NVO „UGLED-Goodwill“ iz Dervente realizovala je sastanke sa poljoprivrednim proizvođačima grada Doboj.

U Mjesnoj zajednici Kostajnica 08.09.2015. održan je sastanak sa poljoprivrednicima za područje MZ Poljice, Svjetliča, Kostajnica, Grapska Donja i Grapska Gornja, a 09.09.2015. u MZ Osječani za područje koje pokrivaju MZ Bušletić, Osječani, Osječanske Čivčije i Kožuhe. Cilj održavanja sastanaka jeste da se prepoznaju problemi i predlože rješenja za probleme sa kojima se suočavaju poljoprivrednici ovog područja kroz izradu Akcionog plana za razvoj poljoprivrede za grad Doboj.

Jedan od ključnih istaknutih problema sa kojima se suočavaju poljoprivredni proizvođači na ovom području je pronalazak sigurnog tržišta za plasman proizvedene robe. Istaknuto je da bi se zagarantovanim tržištem stvorio uslov kod postojećih proizvođača da povećaju svoj obim proizvodnje, što bi direktno stimulisalo i potencijalne nove proizvođače da pokrenu vlastitu proizvodnju.

Do sada je održano ukupno 10 sastanaka u okviru kojih je obuhvaćena 61 MZ i time završena aktivnost održavanja sastanaka sa poljoprivrednim proizvođačima grada Doboj.

Ovaj projekat se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije LOD IV“ kojeg finansira Evropska unija iz sredstva Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).