Završena obuka po Programu osposobljavanja za plasteničku proizvodnju

Doboj, 07.10.2015. god.
U okviru projekta „Obrazovanjem do samozapošljavanja“ koji realizuje Europlus  završena je obuka po Programu ospososobljavanja za plasteničku proizvodnju za dvije obrazovne grupe. Obuku je sprovela Ustanova „Centar za cjeloživotno učenje“ kroz 170 školskih časova u periodu od 6 mjeseci.
Polaznici su tokom obuke stekli znanja, vještine i sposobnosti potrebne za uzgoj paprike, paradajza, patlidžana i vriježastog povrća u zatvorenom prostoru, što je njih 19 dokazalo tokom provjere teorijskog i praktičnog znanja održane početkom ovog mjeseca. Ova obuka predstavlja veliki iskorak kako za one koji su prilikom upisa već bili prepoznati kao dobri proizvođači, tako i za one koji se prije upisa u Program osposobljavanja nisu bavili plasteničkom proizvodnjom povrća. Krajem mjeseca će biti upriličeno druženje uz podjelu „Uvjerenja o osposobljavanju“ koja imaju snagu javne isprave i upisuju se u radnu knjižicu.

Ovaj projekat se realizuje u okviru UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD IV“ kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).