Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu opreme za plasteničku proizvodnju

U sklopu projekta “Obrazovanjem do samozapošljavanja” koji se implementira u okviru projekta Jačanje lokalne demokratije LOD IV a koji sprovodi Razvojni program ujedinjenih nacija (UNDP) a finansira Evropska unija, Centar za promociju evropskih vrijednosti EUROPLUS raspisuje

JAVNI POZIV
za predaju zahtjeva za dodjelu opreme za plasteničku proizvodnju

Pravo učešća:

1. Pravo učešća će imati isključivo osobe sa područja grada Doboj koje su završile obuku po Programu osposobljavanja za plasteničku proizvodnju (Službeni glasnik 79/13 i 50/14) i stekle javno važeće uvjerenje o osposobljenosti uz uslov da do sada nisu primile donaciju u okviru projekta „Obrazovanjem do samozapošljavanja“ ili u okviru Javnog poziva za dodjelu plastenika od 100m2 sa pratećom opremom, uz sufinansiranje objavljenog 31.08.2015. od strane grada Doboj i humanitarnih organizacija „LDSC“ i „MAID“
2. Podnosilac zahtjeva mora posjedovati najmanje 1300,00 m² površine pod plastenicima u momentu sticanja javnog važeceg uvjerenja o osposobljenosti
3. Podnosilac zahtjeva mora da bude zakonski vlasnik ili korisnik poljoprivrednog zemljišta na kojoj su plastenici postavljeni (prednost će imati kandidati koji imaju zemlju u sopstvenom vlasništvu ili u vlasništvu članova domaćinstva ili članova uže porodice)

Dokumentacija koju podnosilac zahtjeva mora dostaviti pri predaji zahtjeva:

1. Prijavni obrazac (dobija se u prostorijama Centra za promociju evropskih vrijednosti, ulica Nemanjina br. 6)
2. Dokaz da je podnosilac zakonski vlasnik ili korisnik poljoprivrednog zemljišta na kojoj su postavljeni plastenici- ZK izvodak, posjedovni list ili ugovor o zakupu ovjeren u opštini (u slučaju da je zemlja u vlasništu člana domaćinstva uz ZK izvodak/posjedovni list potrebno je priložiti kućnu listu)
3. Kopija lične karte
4. Izjava o posjedovanju plastenika (dobija se u prostorijama Centra za promociju evropskih vrijednosti)

Centar za promociju evropskih vrijednosti će podržati 2-3 korisnika u zavisnosti od visine rasopoloživih novčanih sredstava.

Javni poziv ostaje otvoren do 16.02.2016.godine.

Doboj, 09.02.2016.godine.