Projekat  “Obrazovanjem do zapošljavanja u lokalnoj zajednici”

Doboj, Derventa, Modriča, 22.09.2014.

U okviru projekta  “Obrazovanjem do zapošljavanja u lokalnoj zajednici”, koji provodi Centar za promociju evropskih vrijednosti EUROPLUS iz Doboja, finansira Evropska unija, sufinansira Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS, u opštinama Derventa i Modriča i gradu Doboju u kojima se projekat provodi, formirana su Lokalna savjetodavna tijela. Lokalna savjetodavna tijela su prvi međusektorski lokalni savjeti u RS osnovani po Zakonu o obrazovanju odraslih u RS.

Lokalna savjetodavna tijela su model učešća i saradnje lokalnih vlasti, obrazovnog sektora, privrednog sektora, sindikata, udruženja građana i sektora zapošljavanja, s ciljem efikasnijeg praćenja i ostvarivanja obrazovanja odraslih i zapošljavanja lokalnog stanovništva.

Odlukom gradonačelnika LST u Doboju formiran je 8. aprila 2014. godine, u Derventi odlukom načelnika opštine 25. aprila 2014. a pet dana kasnije odlukom načelnika Modriče i u tom gradu. Prvi sastanci LST-a uskoro će biti održani s ciljem pristupanja izradi lokalnih strategija obrazovanja odraslih u ove tri opštine.

Nadležnosti savjetodavnog tijela su da:
  • analizira i prati stanje u području razvoja ljudskih resursa, zapošljavanja i obuke odraslih,
  • identifikuje potrebe i prioritete u obrazovanju odraslih i obuci na svom području,
  • prikuplja informacije o potrebama tržišta rada na svom području,
  • dostavlja Zavodu za obrazovanje odraslih RS prijedloge za razvoj programa za obrazovanje odraslih,
  • predlaže programe za obrazovanje odraslih koji će se finansirati i
  • osiguravaju sredstva za ustanove i organizacije za obrazovanje odraslih kojima je osnivač.

Lokalni savjeti osim toga mogu da izrađuju i predlažu vlastima nacrt lokalne strategije obrazovanja odraslih, prate njihovu implementaciju, kreiraju i prate sprovođenje lokalne politike zapošljavanja, koordinišu aktivnosti lokalne zajednice na polju zapošljavanja sa aktivnostima Zavoda za zapošljavanje. Mogu da kreiraju i predlažu mjere za poboljšanje zaposlivosti teško zapošljivih kategorija pogotovo kroz finansiranje i sufinansiranje obuka i stručnog osposobljavanja, koordinišu rad sa drugim sličnim tijelima i nastup lokalne zajednice prema potencijalnim donatorima u oblasti obrazovanja odraslih i podrške zapošljavanju.

“Sadržaj ovog teksta je isključiva odgovornost Centra za promociju evropskih vrijednosti EUROPLUS i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije”.