Besplatna obuka po programu osposobljavanja za šivača

U sklopu realizacije projekta “Obrazovanjem do zapošljavanja” finansiranog od strane Evropske unije kroz program “Instrument predpristupne pomoći IPA II”  koji realizuje Centar za promociju evropskih vrijednosti EUROPLUS,  Doboj u partnerstvu sa UG “BiosPLUS”  Derventa objavljuje se:

 JAVNI POZIV

 za besplatno pohađanje obuke po programu osposobljavanja za šivača

 

Obuka će trajati 550 školskih časova (kombinacija teorijske nastave (29 časova) i praktičnog rada u preduzeću (521 čas)) i izvodiće se u Doboju.

Cilj obuke je osposobiti polaznike za rad na industrijskim običnim šivaćim mašinama, specijalnim šivaćim mašinama (specijalne mašine sa dvije igle sa zrnastim ubodom, specijalne mašine sa dvije igle sa lančanim ubodom, specijalne mašine sa rubnim ubodom) i automatima za izradu kratkih šavova (automat za izradu rupica, automat za ušivanje dugmadi, automat za izradu učvršćenja).

Po završetku obuke, vršiće se i provjera savladanosti programa polaganjem ispita provjere znanja. Polaznici koji uspješno polože ispit provjere znanja stiču javno važeće Uvjerenje o osposobljavanju, sa pravom upisa u radnu knjižicu.

Polaznici obuke će imati obezbjeđen topli obrok za vrijeme realizacije praktičnog dijela obuke.

Najbolji polaznici obuke će biti zaposleni (minimalno 14 polaznika obuke).

 PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na ovom javnom pozivu imaju nezaposlene osobe sa područja grada Doboja.

USLOVI

– najmanje završena osnovna škola

– opšta radna sposobnost.

DOKUMENTACIJA

Osobe koje žele pohađati obuku moraju podnijeti sledeću dokumentaciju:

- prijavni obrazac (dobija se u prostorijama Centra za promociju evropskih vrijednosti EUROPLUS, ulica Nemanjina br. 6 – pasaž pokraj Konzuma)

- uvjerenje o nezaposlenosti izdato od strane Zavoda za zapošljavanje RS, Filijala Doboj

- kopija lične karte

- svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi ili diploma o završenoj srednjoj školi (ovjerena kopija) – dostaviće naknadno samo kandidati koji budu odabrani da pohađaju obuku

- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti – dostaviće naknadno samo kandidati koji budu odabrani da pohađaju obuku

- kopija izvoda iz matične knjige rodjenih – dostaviće naknadno samo kandidati koji budu odabrani da pohađaju obuku.

Prilikom prijave prednost će imati nezaposlene žene.

Poziv ostaje otvoren do 15.04.2017 godine. Na obuku će biti upisana 24 polaznika.

Više informacija na e-mail: europlus@europlus.ba ili na telefon 053/226-237.