Završena obuka po programu osposobljavanja za šivača

Zahvaljujući projektu „Obrazovanjem do zapošljavanja“, koji sa oko 230.000 evra finansira Evropska unija, u dobojskom tekstilnom preduzeću „Premier“ je na poslu šivača, zaposleno šest osoba.

Njima je kroz projekat koji provodi Centar za promociju evropskih vrijednosti „Europlus“, omogućeno učešće u obuci za šivača. Korisnici su izabrani na osnovu prijava, a od njih dvanaest,  jedanaest je prošlo rad za mašinama i teorijsku nastavu, kako bi se osposobili za posao.

„Realizacija same obuke i zapošljavanje najboljih polaznika predstavlja doprinos poboljšanju položaja nezaposlenih lica sa područja grada Doboja. Realizacija ovakvih aktivnosti pomogla je nezaposlenim licima da se obuče i pronađu zaposlenje s jedne strane, a i preduzećima da pronađu adekvatnu radnu stragu, sa druge strane“, istakao je Marko Radić, projekt menadžer.

Na osposobljavanje su se uglavnom odlučila nezaposlena lica sa srednjom stručnom spremom, a neki od polaznika uprkos fakultetskoj diplomi, u želji da se zaposle, pohađali su nastavu. Privrednici kažu da su uglavnom primorani da sami obučavaju kadar, koji im je potreban, te da im je projekat olakšao taj posao.

„Prostor i posao koji posjedujem traži još radnika i sigurno ukoliko bude organizovana obuka za drugu grupu polaznika, mogu da garantujem da ću i drugu grupu zaposliti“, kazala je Rankica Panić, direktorica preduzeća „Premier“, u kome je i vršena praktična obuka.

Program obuke od 550 časova proveli su stručni predavači Ustanove za obrazovanje odraslih „Obrazovni centar“ Bijeljina.

“Sadržaj ovog teksta je isključiva odgovornost Centra za promociju evropskih vrijednosti EUROPLUS i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije”.