Individualni plan mjere za Modriču

Sa ciljem unaprijeđenja društvene brige i jačanja sistema podrške teško zapošljivim osobama, u Modriči će biti obezbijeđena podrška kroz organizovanje neformalnog programa obuke za preradu i pakovanje voća i povrća.

Realizacija ove mjere je dio projekta „Obrazovanjem do zapošljavanja“, koji sa oko 230.000 eura finansira Evropska unija.

Njeno provođenje je rezultat ranije potpisanog Sporazuma o saradnji, koji predviđa aktivnosti na poboljšanju položaja osoba dobi od 45-55 godina, kao i ostalih teško zapošljivih kategorija.

Tokom provođenja ove mjere biće realizovane tri aktivnosti – izrada neformalnog programa obuke za preradu i pakovanje voća i povrća, nabavka mašina i materijala za sprovođenje obuke i sprovođenje neformalnog programa obuke za preradu i pakovanje voća i povrća.

Cilj ovih aktivnosti je tehnička podrška samozapošljavanju nezaposlenih osoba, gdje će te osobe biti obučene da prerađuju i plasiraju na tržište sopstvene proizvode, a samim tim i ojačaju lokalne kooperantske mreže.

“Sadržaj ovog teksta je isključiva odgovornost Centra za promociju evropskih vrijednosti EUROPLUS i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije”.

150px-European_flag,_upside_down.svg

Ovaj projekat finansira Evropska unija