Individualni plan mjere za Derventu

Istraživanje medija i ostalih publikacija koje se odnose na osobe sa invaliditetom, razvoj svijesti o stvaranju preduslova za poboljšanje statusa nezaposlenih osoba, mjera je koja će se u Derventi provesti kao dio projekta „Obrazovanjem do zapošljavanja“, koji sa oko 230.000 eura finansira Evropska unija.

Njeno provođenje ima za cilj veće i kvalitetnije informisanje o mogućnostima i potrebama zapošljavanja lica sa invaliditetom uz podršku institucija i medija.

Mjera se realizuje kroz pet aktivnosti koje traju do aprila 2018. godine, a dio je ranije  potpisanog Sporazuma o saradnji.

Planom aktivnosti predviđena je izrada liste medija koji djeluju na području Dervente, izrada promotivnih materijala iz oblasti invalidnosti i zapošljavanja, ulična kampanja, izrada dokumentarnog filma na temu „Invalidnost i kreativnost“, razvijanje partnerskih  odnosa sa dostupnim medijima, te monitoring izvještavanja lokalnih medija o licima sa invaliditetom u posljednje tri godine.

“Sadržaj ovog teksta je isključiva odgovornost Centra za promociju evropskih vrijednosti EUROPLUS i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije”.

150px-European_flag,_upside_down.svg

Ovaj projekat finansira Evropska unija