Plan info kampanje o cjeloživotnom učenju

Sa ciljem uspostavljanja kulture i promocije cjeloživotnog učenja i tradicije obilježavanja važnih datuma za promociju učenja i cjeloživotnog učenja u sklopu projekta „Obrazovanjem do zapošljavanja“ biće provedena info kampanja u Doboju i Modriči.

Info kampanja je jedna od aktivnosti projekta koji sa oko 230.000 eura finansira Evropska unija. Aktivnosti info kampanje će biti vezane za obilježavanje Evropskog dana jezika, sedmice cjeloživotnog učenja i Dana Evrope.

U okviru Evropskog dana jezika u Doboju i Modriči će u septembru 2017. i septembru 2018. godine biti održana manifestacija pod nazivom „Jezički kafić“ u kojoj će učestvovati po pedeset osnovaca iz oba grada. Onim najuspješnijim koji su prethodno učestvovali u radionicama na temu Evropskog dana jezika, biće dodijeljenje nagrade po različitim kategorijama, a uz druženje biće im služeno piće i hrana karakteristična za neke evropske zemlje.

Tokom sedmice cjeloživotnog učenja koja će se obilježavati u oktobru 2017. godine, plan je da se u saradnji sa Narodnom bibliotekom organizuju „Berba priča“ i „Berba knjiga“. Prva manifestacija namijenjena je mladim, obuhvatiće njih oko 70, koji će sa drveća da beru knjige, a nakon berbe obići će biblioteku. Oko 30 odraslih će kvizom znanja u „Berbi knjiga“ osvajati naslove, nabavljene uz preporuku Narodne biblioteke. Manifestacije će biti održane u parkovima, koji će biti ukrašeni balonima i promotivnim materijalima o cjeloživotnom učenju.

Povodom Dana Evrope koji će biti obilježen u maju 2018. godine, u Modriči će biti upriličeno „Učenje za treću životnu dob“. Do deset korisnika starije dobi sa područja tog grada biće obučeno za primjenu tehnike za ukrašavanje predmeta papirnim salvetama – dekupaž tehnika. Obuku će, kroz organizaciju dvije radionice, provesti stručna osoba, a planirana je i izložba nastalih radova.

Dan Evrope u Doboju biće obilježen uličnom kampanjom na kojoj će se dijeliti katalozi i ostali promotivni materijali. Publikacija će sadržati osnovne vrijednosti cjeloživotnog učenja, ali i informacije o dostupnim školama za obrazovanje odraslih i programima obrazovanja odraslih. Aktivnost će biti interaktivna, jer će se u kontaktu sa građanima prikupljati njihove ideje u vezi sa obrazovanjem odraslih. Iskustva, ideje, komentari građana, biće prikupljeni u jedan dokument, koji će poslužiti za buduće inicijative i kampanje.

“Sadržaj ovog teksta je isključiva odgovornost Centra za promociju evropskih vrijednosti EUROPLUS i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije”.

150px-European_flag,_upside_down.svgOvaj projekat finansira Evropska unija