Javni poziv za učešće na Sajmu obrazovanja odraslih i zapošljavanja

U sklopu realizacije projekta “Obrazovanjem do zapošljavanja” finansiranog od strane Evropske unije kroz program “Instrument predpristupne pomoći IPA II”, kojeg sprovodi Centar za promociju evropskih vrijednosti EUROPLUS, objavljuje se:

JAVNI POZIV

za učešće preduzeća na Sajmu obrazovanja odraslih i zapošljavanja

Grad Doboj, Zavod za zapošljavanje RS, Filijala Doboj i Centar za promociju evropskih vrijednosti EUROPLUS, Doboj u okviru realizacije mjere iz Sporazuma o saradnji u cilju unapređenja društvene brige i jačanja sistema podrške teško zapošljivim licima (potpisanog dana 24.02.2015.) organizuju Sajam obrazovanja odraslih i zapošljavanja.

 Učešće poslovnih subjekata na Sajmu će biti usmjereno ka predstavljanju njihovih potreba za zapošljavanjem novih radnika. Tokom trajanja Sajma poslodavci će imati priliku da obave razgovore sa nezaposlenim licima koja traže zaposlenje te da prikupe njihove prijave za posao.

 Sajam će se održati u prvoj sedmici decembra 2017. godine u Doboju.

Pravo na učešće na Sajmu imaju privredna društva i samostalni preduzetnici registrovani na području Grada Doboja koji imaju potrebe za zapošljavanjem novih radnika.

 Broj učesnika/izlagača na sajmu je ograničen.

Sajam obrazovanja odraslih i zapošljavanja će biti medijski promovisan. Organizator će se potruditi da obezbijedi prisustvo što većeg broja posjetilaca (nezaposlenih lica).

 Poziv ostaje otvoren do 21.11.2017. godine.

 Svi koji su zainteresovani za učešće na Sajmu mogu se prijaviti lično u prostorijama Centra za promociju evropskih vrijednosti Doboj, ul. Nemanjina 6. (Pasaž pokraj Konzuma), telefonskim putem na broj: 053/226-237 ili na e-mail: markor@europlus.ba.

 Više informacija možete dobiti na e-mail: markor@europlus.ba ili na telefon: 053/226-237.