EU podržala obuku za 10 nezaposlenih lica u Modriči

Podjelom potvrda o završenoj obuci za preradu i pakovanje voća i povrća deset nezaposlenih osoba iz Modriče steklo je osnovna predznanja za samostalno prerađivanje i pakovanje voća i povrća, a time i povećalo mogućnosti za potencijalno samozapošljavanje.

To je bio cilj provedene obuke koja je dio projekta „Obrazovanjem do zapošljavanja“, kroz koji se kao plan individualne mjere za opštinu Modriča radilo na poboljšanju položaja nezaposlenih kategorija stanovništva.

„Prijavio sam se da bih stekao novo znanje i iskustvo, koje će mi dalje služiti. Naučio sam dosta o preradi voća i povrća“, rekao je Marko Đukić, jedan od polaznika obuke.

Projekat finansira Evropska unija sa oko 230.000 eura, a realizuje ga Centar za promociju evropskih vrijednosti „Europlus“, koji je i omogućio tehničke preduslove za organizovanje obuke. Nabavljeni su materijali za obuku i mašine, te izrađen program obuke.

„Prvi korak je bila izrada neformalnog programa obuke za preradu i pakovanje voća i povrća, zatim nabavka dvije mašine potrebne za realizaciju obuke. Poslije toga se pristupilo obuci, a jedini uslov za nezaposlene polaznike je bila završena najmanje osnovna škola“, rekao je Marko Radić, projekt menadžer Europlusa.

Nakon završene nastave, a prije podjele potvrda, polaznici su imali i provjeru naučenog. Radili su test, ali i praktičnu provjeru stečenog znanja.

Provođenje ove mjere, koja je dio projekta „Obrazovanjem do zapošljavanja“, je rezultat razrade mjera iz ranije potpisanog Sporazuma o saradnji, koji predviđa aktivnosti na poboljšanju položaja teško zapošljivih lica. Navedeni Sporazum o saradnji je potpisan 24.02.2015. godine između nevladinih organizacija (Centar za promociju evropskih vrijednosti EUROPLUS, BiosPLUS i Budućnost), opština Modriča i Derventa, Grada Doboja i Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Filijala Doboj.

“Sadržaj ovog teksta je isključiva odgovornost Centra za promociju evropskih vrijednosti EUROPLUS i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije”.

150px-European_flag,_upside_down.svgOvaj projekat finansira Evropska unija