Evropska unija podržava aktivizam lica sa invaliditetom

Promotivnom izložbom rukotvorina, koje su lica sa invaliditetom sa područja Dervente izradila, te potpisivanjem sporazuma između lokalnih medija i organizacija lica sa invaliditetom, u Derventi je obilježen Međunarodni dan lica sa invaliditetom.

Ta aktivnost je dio individualne mjere koja se provodi u Derventi u sklopu projekta „Obrazovanjem do zapošljavanja“, koji sa oko 230.000 eura finansira Evropska unija, a provodi Centar za promociju evropskih vrijednosti „Europlus“ iz Doboja. Cilj mjere  je veće i kvalitetnije informisanje o aktivizmu lica sa invaliditetom, mogućnostima i potrebama zapošljavanja lica sa invaliditetom.

„«Derventski list» kroz svoje redovne aktivnosti nastoji da lica sa invaliditetom i njihove probleme približi našim čitaocima, stanovnicima Dervente, i nadam se da ćemo kroz ovaj sporazum našu dobru saradnju produbiti i da ćemo čvršće sarađivati“, rekla je jedna od potpisnica sporazuma, Danka Zemunović, novinarka „Derventskog lista“.

Partner koordinator projekta Drago Tadić iz Udruženja BiosPLUS objasnio je da se na tekstu sporazuma i pripremama za njegovo potpisivanje radilo proteklih mjesec i po dana.

„Sporazum sa medijima je od značaja za lokalnu zajednicu i za sve partnere u zajednici iz oblasti invalidnosti“, rekao je Tadić.

Kroz aktivnosti poput izložbe se pokazuje lokalnoj zajednici aktivizam lica sa invaliditetom.

„Realizacija mjera u Derventi je počela info kampanjom, sastancima i uspostavljanjem saradnje lokalnih medija i organizacija lica sa invaliditetom, nastavila se ovom izložbom i potpisivanjem sporazuma, a preostali dio aktivnosti biće realizovan u martu iduće godine“, rekao je Marko Radić, projekt menadžer projekta „Obrazovanjem do zapošljavanja“.

„Sadržaj ovog teksta je isključiva odgovornost Centra za promociju evropskih vrijednosti EUROPLUS i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije“.

150px-European_flag,_upside_down.svgOvaj projekat finansira Evropska unija