Uz pomoć Evropske unije do sopstvenog biznisa

S ciljem da se omogući sticanje znanja i vještina potrebnih za pokretanje sopstvenog biznisa, u sklopu projekta “Obrazovanjem do zapošljavanja“, koji sa oko 230.000 eura finasira Evropska unija, ralizovan je ciklus treninga za preduzetništvo. Po njegovom okončanju izabrana su tri najuspješnija polaznika, kojima će u sklopu projekta biti urađeni i marketing planovi.

Od deset polaznika, najviše bodova imali su Ranko Lukić, koji se bavi izradom lampi od drveta, Marina Simić, sa biznis planom za kreativni centar i Dragana Todorović sa planom za proizvodnju plastične ambalaže.

„Nadao sam se da ću biti među troje najboljih da nastavim dalje, ovo je bila idealna prilika da saznamo šta nam je potrebno za pokretanje firme, došao sam na obuku s vizijom da pokrenem stvarnu firmu, sada imam malu radionicu, ali bih da proizvodnju  dignem na viši nivo“, kaže Lukić.

Zadovoljstvo s njim dijeli i tridesetogodišnja ekonomistkinja Dragana Todorović. Obukama je pristupila da izanalizira poslovnu ideju proizvodnje plastičnih kesa, streč folije i termo folije.

 „Postoje dobre šanse da  bi takva proizvodnja mogla uspjeti na području Doboja, jer nema niko takav kompletan asortiman da ponudi. Potreban mi je poslovni prostor, mašine, radnici sa iskustvom, za početak dva – tri“, kazala je Todorovićeva.

Treninzi su dio realizacije Individualnog plana mjere za Doboj, a polaznici su izabrani  javnim pozivom. Ciklus je sadržao dva treninga od po tri dana i to trening za izradu biznis planova i trening za vođenje sopstvenog biznisa. Za njihovu realizaciju angažovana je konsultantska kuća Golden Office iz Banja Luke.

Tokom prvog treninga polaznici su stekli teorijska i praktična znanja za izradu biznis plana, naučili da odrede ciljeve, poslovne ideje i pravilno analiziraju tržište i konkurenciju, da procijene šta im je neophodno za pokretanje biznisa i šta bi im biznis mogao donijeti. Po završetku, svi su izradili svoj vlastiti biznis plan.

Tokom drugog treninga polaznici su dobili osnovna znanja i informacije potrebne da bi registrovali i vodili vlastiti biznis, a koje se odnose na lokalno zakonodavstvo i vođenje finansija. Dobili su i informacije koja im je dokumentacija potrebna za registraciju biznisa, te gdje i kako da traže potrebne informacije.

Po završetku drugog treninga, a na osnovu procjena svakog polaznika, tokom trajanja treninga, su odabrana tri najuspješnija polaznika, kojima će se kroz projekat  pomoći izradom marketing plana.

Projekat „Obrazovanjem do zapošljavanja“ traje dvije godine, a kroz devet aktivnosti provodi se na području Doboja, Modriče i Dervente. Partner na projektu je Udruženje građana „BiosPLUS“ iz Dervente, a saradnik Zavod za  obrazovanje odraslih Republike Srpske.

“Sadržaj ovog teksta je isključiva odgovornost Centra za promociju evropskih vrijednosti EUROPLUS i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije”.

150px-European_flag,_upside_down.svgOvaj projekat finansira Evropska unija