PSIHOLOŠKE RADIONICE „Psihološka pismenost“

Namijenjene djeci i tinejdžerima (ali i roditeljima) prvenstveno zbog lakšeg prevazilaženja razvojnih kriza kroz koje prolaze. Ciklus radionica bi se bazirao na psihološkom opismenjavanju, edukaciji, aktivnom učestvovanju i bio bi prilagođen uzrastu djece po kojem bi se formirale grupe polaznika.
POPULACIJA: Djeca/tinejdžeri od 6 do 15: 1.grupa: (6-9), 2.grupa (10-15), male zatvorene grupe od maksimalno 10 članova
TRAJANJE: jednom sedmično po 60 min.
NEKE OD BAZIČNIH TEMA:

• ŠTA SU EMOCIJE I KAKO UOPŠTE NASTAJU (NA ŠTA SVE MOGU UTICATI)
• LIČNI IDENTITET (rad na jačanju samopouzdanja i samopoštovanja)
• SOCIJALNE VJEŠTINE
• ZBOGOM POTISKIVANJE 
• EMPATIJA I DRUGARSTVO
• RAZBIJANJE PREDRASUDA

Mnoge druge teme u zavisnosti od rada sa djecom i njihovih problema i interesovanja.
Usluge (edukacijske, savjetodavne i kreativne radionice).

Sve informacije na mail europlus@europlus.ba ili na br. telefona 065 969 216.