Seminar, ,,Uloga Francuske u osnivanju EU/Francuska u EU danas”

07.02.2008.- NVO Centar za promociju evropskih vrijednosti, EUROPLUS Doboj je u saradnji sa Francuskom ambasadom u BiH organizovala jednodnevni seminar na temu “ Uloga Francuske u osnivanju Evropske unije “ u prostorijama Evropskog kulturnog centra, Doboj.

Predavač na seminaru bila je gospođica Cecile Candat, predstavnica Francuske ambasade, koja je upoznala učesnike sa procesom osnivanja Evropske unije, kao i sa ulogom Francuske u tom procesu, sa odnosima između Francuske i Njemačke nekad i sad ( zajednička istorija ), kao i sa programima za mlade “ Erasmus Mundus “ i “ Leonardo da Vinči “. Učesnici su imali i mogućnost postavljanja pitanja.

Bilo je ukupno 35 prisutnih ( studenti Saobraćajno-tehničkog fakulteta, maturanti i učenici srednjih škola koji su prošli radionice o Evropskoj uniji u sklopu projekta EKC ) koji su dobili specijalno izdanje časopisa “ Label France “ povodom 50-godišnjice potpisivanja Rimskog sporazuma (br. 65). Kako su ciljne grupe ( učesnici ) bili mladi ljudi od 16-25 godina, najviše su bili zainteresovani za programe koji omogućavaju mladim ljudima studiranje u inostranstvu, kao i mogućnosti volontiranja u Francuskoj, te su i pitanja za predavača bila koncipirana u tom smjeru.