,,IPA” seminar, EU pomaže razvoj civilnog društva

Doboj, 06.09.2008., Centar za promociju evropskih vrijednosti – EUROPLUS i Centar za menadžement, razvoj i planiranje – MDP Inicijative u saradnji sa EU Info centrom Banja Luka i Brčko i Delegacijom Evropske komisije u BIH organizovali su u Evropskom kulturnom centru u Doboju prezentaciju projekta koji se realizuje kao jedan od Instrumenata predpristupne pomoći Evropske unije (IPA).

Predavanje na teme ” Jačanje lokalne demokratije ” i ” Izgradnja kapaciteta civilnog društva ” održao je Task menadžer za razvoj civilnog društva Delegacije Evropske komisije u BIH, Džemal Hodžić.

U okviru ovog projekta , bh opštinama i njihovim partnerima iz nevladinih organizacija biće na raspolaganju 1,5 miliona evra iz budžeta predviđenog za 2007. godinu. Tokom prezentacije učesnici su se upoznali sa osnovnim koracima koje opštinske administracije i nevladine organizacije trebaju poduzeti kako bi zajednički aplicirali za fondove predpristupne pomoći Evropske unije sa ciljem izgradnje kapaciteta civilnog društva i jačanja lokalne demokratije.

U toku predavanja, gdin Hodžić je istaknuo da je IPA zamjena za dosad postojeći CARDS program, koji se sastoji od pet komponenti, te da će opštine u BiH moći aplicirati na dvije komponente ( razvoj institucija i međuregionalna saradnja ) jer BiH još nema status zemlje kandidatkinje.

Osim toga, naglašeno je da je 31.07.2008. potpisan Financijski sporazum između BiH i Evropske komisije o korištenju sredstava u okviru programa IPA 2007 u vrijednosti od 49.736,394 eura.

Događaj je medijski propraćen na lokalnim i republičkim televizijama.