,,Obrazovani u budućnost”

Organizacija Centar za promociju evropskih vrijednosti – EUROPLUS je uz finansijsku podršku Slovačke agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, Slovak Aid preko Ambasade Slovačke Republike u BiH u periodu od juna do kraja oktobra 2008.god. implementirala projekat pod nazivom “Obrazovani u budućnost”.
Cilj projekta bio je pokrenuti procese edukacije iz oblasti informacione tehnologije i engleskog jezika za mlade nezaposlene ljude koji su prijavljeni u Zavod za zapošljavanje, te samim tim doprinijeti jačanju kapaciteta mladih ljudi i uticati na povećanje konkurentnosti mladih na tržištu rada.

Projekat se sastojao iz dvije faze.

Prva faza se odnosila na nabavku sljedeće opreme:

dva nova računara, te sada računarski centar Evropskog kulturnog centra posjeduje ukupno 12 računara
oprema za komunikaciju putem Interneta (slušalice i kamera za skype program)
26 knjiga na Engleskom jeziku (Cambridge English readers) koje su obogatile fond male biblioteke Evropskog kulturnog centra
Druga faza se odnosila na implementaciju sljedećih aktivnosti:

Potpisan je Memorandum o razumijevanju i saradnji sa Zavodom za zapošljavanje PJ Doboj
Organizovani su besplatni kursevi iz Informatike i Engleskog jezika za mlade nezaposlene ljude prijavljene u Zavod za zapošljavanje, starosne dobi od 18-35 godina. Kurs iz Informatike je završilo ukupno 30 polaznika, a iz Engleskog jezika (početni) 10 polaznika. Svi polaznici su imali mogućnost besplatnog korištenja Interneta i knjiga koje posjeduje biblioteka Evropskog kulturnog centra.
Kao završna aktivnost, organizovana je svečana ceremonija dodjele certifikata polaznicima kurseva kojoj su osim predstavnika Zavoda za zapošljavanje, prisustvovali i predstavnici Ambasade Slovačke Republike u BiH, gospodin Pavol Milec i gospođa Samra Komilija. Osim toga, svi prisutni su imali priliku da probaju neka od najpoznatijih slovačkih nacionalnih jela i pića kao što su “Bryndzové halušky” i rakija Borovička, te da se za vrijeme trajanja projekta upoznaju sa nekim od geografskih i kulturno istorijskih obilježja Republike Slovačke. S toga je implementacija ovog projekta doprinjela kako intelektualnom, tako i kulturno duhovnom bogatstvu svih korisnika projekta. Događaj je medijski propraćen na lokalnim i republičkim televizijama.