,,Studija ekonomske održivosti povratka” Opština Doboj

U periodu od 15.03.- 15.06. 2008. Centar za promociju evropskih vrijednosti-EUROPLUS je realizovao niz aktivnosti u svrhu izrade Studije ekonomske održivosti povratka korisnika UNDP SUTRA programa na području Opštine Doboj . Studija ekonomske održivosti je preduslov kvalitetene implementacije projektne komponente „Mjere održivosti” i samim tim ostvarivanja dugoročnog učinka po korisnike i zajednicu u cijelini.

Ovaj vid podrške povratnicima se pojavljuje kao neophodan nastavak pomoći nakon rekonstrukcije stambenih jedinica i predstavlja primjer za konkretnu podršku u procesu kreiranja ekonomske samoodrživosti, kako kroz pojedinačno i samostalno zapošljavanje tako i zapošljavanje ostvareno kroz saradnju s preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima i drugim akterima ekonomskog razvoja u zajednici. Ova komponenta projekta je dizajnirana tako da inicira jačanje ekonomskih aktivnosti u okviru povratničkih zajednica putem stimulisanja lokalne ekonomije čiji su oni sastavni dio.

Studija ekonomske održivosti će obezbijediti bolju i kvalitetniju iskorištenost mogućnosti, koje su otvorene za svakog pojedinačnog korisnika, ali i za zajednicu u cjelini, te osigurati pretpostavke za dugotrajan karakter postignutih rezultata.

Tokom pripreme Studije ekonomske održivosti primijenjene su standardne metode istraživanja, prikupljanja i analize podataka, pri čemu su poštovane instrukcije i prilozi iz UNDP-ove „Metodologije za izradu studije”.

Cilje grupe su sačinjavali primarni ( 27 porodica sa područja opštine Doboj čije su kuće rekonstruirane kroz SUTRA PLOD program ) i dodatni ( povratnici koji nisu dobili pomoć, soc. ugroženo stanovništvo, MS preduzeća, zadruge,..) korisnici.

Metodom anketiranja su prikupljene osnovne informacije o članovima porodice korisničkog domaćinstva, poslovne informacije, kao i informacije o dosadašnjem i planiranom toku novca.

S ciljem direktne pomoći povratnicima, u ovom radu su obrađene bitne pretpostavke za primjenu socio-ekonomskih kriterija u procesu vrednovanja predloženih ekonomskih inicijativa, identifikovanih poslovnih mogućnosti i drugih inicijativa usmjerenih ka održivosti povratka i razvoja lokalne zajednice i ocjenjivanju zahtjeva i vrednovanja investicionih mogućnosti za svakog pojedinačnog korisnika. Definisani su kriteriji i mjerila, kao i odgovarajući metodološki postupak za utvrđivanje zbirne ocjene učinka mjera održivosti na ostvarivanju postavljenih ciljeva, a na osnovu kojih je moguće izvršiti rangiranje pojedinačnih investicijskih projekata. Shodno rangu dobivenih efekata na kraju su utvrđene mogućnosti i redoslijed realizacije investicijskih programa, te je paket socijalne pomoći dobio 1 korisnik, pomoć pri samozapošljavanju 19 korisnika, a pomoć pri zapošljavanju ukupno 3 korisnika.