Obrazovanjem do samozapošljavanja

Projekat „Obrazovanjem do samozapošljavanja“ koji je sproveden u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije LOD IV“ kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA)“ realizovan je s ciljem unapređenja planiranja u oblasti razvoja poljoprivrede sa akcentom na poboljšanje mogućnosti zapošljavanja lokalnog stanovništva, posebno u plasteničkoj proizvodnji kao razvojnoj grani i potencijalu lokalne zajednice. U okviru projekta su u saradnji sa akreditovanom Ustanovom Centar za cjeloživotno učenje, sprovedene obuke po Programu osposobljavanja za plasteničku proizvodnju koju su uspješno završili 19 polaznika od kojih su za 11 polaznika obezbjeđeni plastenici od po 100 m2, a za tri velika proizvođača donirana je folija za pokrivanje plastenika površine oko 1000 m2 po jednom proizvođaču. U sklopu projekta je formiran i Fond za podsticaj razvoja poljoprivrede, te će proizvođači koji su bili korisnici granta takođe imati obavezu doniranja dijela svojih prihoda formiranom Fondu koji će kroz svoje programe podržati nove potencijalne korisnike. Osim ovih aktivnosti, partnerska organizacija „UGLED-Goodwill“ iz Dervente je uz podršku Odjeljenja za poljoprivredu grada Doboja i velikog broja predstavnika MZ grada Doboja, izradila plan i program razvoja poljoprivrede za grad Doboj. Za potrebe izrade ovog dokumenta sprovedeno je anketiranje na području mjesnih zajednica radi prikupljanja validnih i preciznih podataka o realnom stanju poljoprivrede za ovu regiju, održane su fokus grupe u mjesnim zajednicama, tematski okrugli stolovi gdje su stanovnici ovog područja imali mogućnosti da daju svoje prijedloge za sadržaj akcionog plana. Održane su i brojne informativne i promotivne aktivnosti u svrhu informisanja što većeg broja građana koje mogućnosti nudi rad u poljoprivredi i programi podrške ovakve vrste.
Projekat je sproveden u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje, filijala Doboj i Odjeljenjem za poljoprivredu grada Doboja u periodu od 01.01.2015. – 31.03.2016. godine.