Moja prava i ja

Uz finansijsku podršku Slovak Aid-a posredstvom Ambasade Slovačke Republike u BiH, projekat “Moja prava i ja” je sproveden na području Doboja, Petrova, Modriče, Broda, Šamca, Teslića, Dervente i Vukosavlja. U projektne aktivnosti su osim institucije Ombudsmana za djecu RS, kancelarija Doboj kao saradnika, bili aktivno uključeni i profesori Demokratije i ljudskih prava iz srednjih škola u optštinama u kojim je projekat realizovan.
Ključne aktivnosti koje su realizovane u 10 srednjih škola sa područja regije Doboj (tri škole u Doboju, 1 u Petrovu, 1 u Modriči, 1 u Brodu, 1 u Derventi, 1 u Samcu, 1 u Tesliću, 1 u Vukosavlju) su:

  • Izrada i postavljanje info sandučića u školama koji su namjenjeni isključivo djeci i imaju višestruku namjenu: I) Obraćanje Ombudsmanu za djecu (prijedlozi, inicijative, povjerljivi sadržaji,..) II) Info polica za info I promo materijal (Evropska unija I dječja prava).
  • Raspisan konkurs za učenike u deset srednjih škola na području dobojske regije za najbolji esej na temu „Ja kao srednjoškolac u Evropskoj uniji”. Po zatvaranju konkursa izabran je najbolji rad koji je kao takav objavljen u navedenim školama. Prvo mjesto za esej podijelili su Saša Trivić, učenik SŠC „NikolaTesla” iz Šamca i Slaven Dimitrić, učenik Gimnazije iz Dervente.
  • Raspisan konkurs za Savjete učenika za prijedlog sadržaja za izradu plakate na temu „Ti si moj drug” (u povodu Evropske godine volonterizma i UN Konvencije o dječjim pravima). Najbolje idejno rješenje plakata uradili su članovi Savjeta učenika Gimnazije sa tehničkim školama iz Dervente. Svečana dodjela nagrada za najbolje radove, upriličena je u povodu Dana dječjih prava u derventskoj Gimnaziji uz prisustvo članova savjeta učenika, predstavnika Ombudsmana za djecu RS iz dobojske kancelarije i Centra za promociju evropskih vrijednosti EUROPLUS.

  • Svi postignuti rezultati zasluga su Centra za promociju evropskih vrijednosti EUROPLUS kao voditelja projekta, institucije Ombudsmana za djecu RS iz dobojske kancelarije kao saradnika, te Savjeta učenika srednjih škola iz Doboja, Modriče, Šamca, Dervente, Teslića, Vukosavlja, Broda i Petrova.
    Projekat je realizovan u periodu od početka juna 2011. godine do kraja decembra 2011. godine.