Evropska godina borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti 2010

Projekat je relizovan u saradnji sa Ombudsmanom za djecu RS, kancelarija Doboj uz finansijsku podršku Evropske unije.
Aktivnosti su sprovedene s ciljem podizanja svijesti o važnosti uključenja u borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz aktivnosti koje su promovisale ciljeve Evropske godine borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti.
U sklopu tih aktivnosti Centar za promociju evropskih vrijednosti EUROPLUS i predstavnici Ombudsmana za djecu RS posjetili su deset srednjih škola (tri škole u Doboju, 1 u Petrovu, 1 u Modriči, 1 u Brodu, 1 u Derventi, 1 u Samcu, 1 u Tesliću, 1 u Vukosavlju) u kojima su postavljene info table sa sadržajem koji su kreirali upravo učenici srednjoškolci. Kroz sadržaj info tabli učenici su na svoj način svojim vršnjacima predstavili osnovne ciljeve “Evropske godine borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti”, uz osvrt na određene odredbe iz Konvencije o pravima djeteta, koje obavezuju države koje su ratifikovale Konvenciju na stalnu obavezu stvaranja uslova za pravilan razvoj djece. Prilikom posjeta školama održani su sastanci sa rukovodstvima škola i radionice sa članovima Savjeta učenika na kojima je razgovarano o problemu siromaštva i socijalne isključenosti na ovim prostorima, kao i njihovim posljedicama koje najviše pogađaju djecu, o pravima djece koja su im garantovana Konvencijom o pravima djeteta, ali i o povredama njihovih prava.
Centar za promociju evropskih vrijednosti “Europlus” je u saradnji sa Rukometnim klubom „Sloga” Doboj, organizovao turnir u mini rukometu na kojem je učestvovalo pedesetoro djece starosti do deset godina, učenika tri osnovne škole iz Doboja. Osnovni cilj ovog turnira prijateljstva bio je druženje i razvijanje osjećaja solidarnosti kod djece, kao i naglašavanje potrebe za stalnom borbom protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Djeca, učesnici turnira su bili podijeljeni u četiri ekipe pod nazivima: “Djeca djeci”, “Ujedinjeni u različitosti”, “Zajedno smo jači” i “Prijatelj prijatelju”. U publici su pored ostalih bila i djeca bez roditeljskog staranja koja su smještana u Prijateljskoj kući i kući Centra za socijalni rad Doboj, kao i djeca iz udruženja Roma “Zlatni točak”. U prelijepoj sportsko-prijateljskoj atmosferi mali sportisti su se takmičili za tri nagrade koje su činili paketi slatkiša, a osvojene nagrade su poslije takmičenja poklonili svojim vršnjacima-navijačima. Družeći se i dijeleći nagrade, djeca su na najljepši način pokazali svoju iskrenost i želju da pomognu svojim vršnjacima.
Osim opisanih aktivnosti, u saradnji sa Centrima za socijalni rad Doboj i Maglaj organizovane su novogodišnje zabave za djecu bez roditeljskog staranja smještenu u “Prijateljsku kuću”, “Kuću Centra za socijalni rad” i u hraniteljske porodice sa područja opštine Doboj u Doboju, te za djecu ugroženog materijalnog stanja, uzrasta do 3 godine u Maglaju. U ovom programu učestvovalo je oko 60 djece. U prelijepoj novogodišnjoj atmosferi podjeljeni su novogodišnjih paketića, okićena novogodišnja jelka obilježjima Evropske unije.
Poslednja aktivnost je bila panel diskusija na temu “Djeca prije svega” realizovana povodom Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Ciljevi ove inicijative su da se podstaknu svi relevantni akteri i institucije da što aktivnije preuzmu inicijativu generišući nove podsticaje u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti posebno kod djece, te da se pošalje jasna socijalna poruka o potrebi da se koriguju nejednakosti, posebno kod djece i da se borba protiv siromaštva postavi u centar svih dešavanja.

„SAMO ULAGANJEM U DJECU I POŠTIVANJEM NJIHOVIH PRAVA POLAŽEMO TEMELJ PRAVIČNOG DRUŠTVA, JAKE EKONOMIJE I SVIJETA BEZ SIROMAŠTVA, MORAMO OBEZBJEDITI BAREM MINIMUM NAŠIM NAJMLADJIM, JER ONI SU NAJVAZNIJI NOSIOCI DRUŠTVA.“
Projekat je realizovan u periodu od početka oktobra 2010. godine do kraja januara 2011. godine.