Jačanje lokalne demokratije razvojem turističkih resursa u seminarskom i konferencijskom turizmu u opštini Doboj

U osnovi projekat se bavio unaprijeđenjem turističke infrastrukture sa razvijenim, kreiranim i promovisanim turističkim proizvodima namijenjenim razvoju seminarskog i konferencijskog turizma (seminarski infrastrukturni kapaciteti i resursi u turističkom naselju Kotromanićevo i u Evropskoj etno kući na lokalitetu Preslica).

Najznačajniji ostvareni rezultati:

  • Stvorena samoodrživa ponuda namijenjena iskorištavanju izgrađenih kapaciteta u seminarskom turizmu na ruralnom području u skladu sa potrebama stanovništva i privrede koja će, kao dugoročni rezultat, imati uticaj na ekonomske uslove i kvalitet života u ciljnim područjima.
  • Obučene ciljne grupe, odabrane u skladu sa principima ravnopravnosti i inter-etničke saradnje čija znanja i novostečene vještine odgovaraju potrebama novokreiranih seminarskih turističkih kapaciteta na ruralnom području. (ukupno 10 osoba).
  • Potpisan i promovisan Protokol o saradnji OCD i opštine Doboj na implementaciji projekata iz oblasti turizma i podsticanja razvoja proizvodnje kao prvi korak ka uspostavljanju šireg institucionalnog mehanizma saradnje opštine sa civilnim društvom i poslovnim sektorom.

  • Projekat je realizovan u periodu od decembra 2009.godine do kraja avgusta 2010. godine u partnerstvu sa Organizacijom za razvoj turizma regije Doboj, ROTOR i u saradnji sa Odjeljenjem za pravne poslove opštine Doboj.