Dan Evrope 2010.

Projekat Dan Evrope 2010, pod sloganom „Evropa u pokretu“ finansirala je Evropska unija i Ambasada Slovačke Republike u BiH, a sproveden je u saradnji sa Dramskom sekcijom Srednje Ekonomske škole, Doboj.

U projektnim aktivnostima je učestvovalo 28 učenika Srednje ekonomske škole Doboj i 22 učenika Medicinske škole, Doboj. Učenici su pripremili performans o Evropskoj uniji nastupajući u kostimima koji su predstavljali članice EU i BiH (njih 28). U tzv. „bus turi“ obilazili su 5 gradova dobojske regije (Brod, Derventa, Teslić, Maglaj i Tešanj) nastupajući na gradskim trgovima gdje su ih dočekali načelnici opština, mediji i mladi aktivisti iz OCD. Učenici su uz druženje i zabavu učili i predstavili svoje kreativnosti i viđenje Evropske unije iz perspektive srednjoškolca.