O organizaciji

Centar za promociju evropskih vrijednosti «EUROPLUS» je vanstranačka, neprofitna, nevladina organizacija osnovana 03.03.2005. godine.
Predstavljamo organizaciju koja osmišlja i provodi projekte koji prije svega, doprinose lokalnom ekonomskom razvoju stavljajući akcenat na oblast obrazovanja odraslih i zapošljavanje uz promovisanje evropskih vrijednosti. Slijedeći primjere dobre prakse uspostavili smo standarde kvaliteta, čime utičemo na donosioce odluka da usvoje odgovarajuće propise kao i da osiguraju njihovo provođenje. U projektima koje sprovodimo, nastojimo primjenjivati koncept saradnje više različitih sektora koji osigurava postizanje što boljih rezultata u radu. Ovakvim načinom rada stvaramo i prilike za proširivanje sopstvenog znanja i sticanje vještina koje su neophodne savremenom društvu i radu.
Projekti koje sprovodimo se najčešće finansiraju sredstvima međunarodnih organizacija (EU fondovi, UNDP, GIZ, Slovak Aid, USAID,…). Projekte pripremamo uglavnom u saradnji sa partnerskim organizacijama civilnog društva, državnim institucijama i/ili jedinicama lokalne samouprave i predajemo odgovarajućim institucijama/organizacijama, potencijalnim donatorima u skladu sa pravilima definisanim javnim pozivom i/ili programom/fondom. U pripremnoj fazi svakog projekta posebnu pažnju posvećujemo usklađenosti sa važećim zakonskim i strateškim okvirima propisanim na lokalnom, entititetskom i državnom nivou.