Javna debata ,,Evropska perspektiva Bosne i Hercegovine”

19.03.2008. u Doboju je održana javna debata ” Evropska perspektiva Bosne i Hercegovine ” koju je organizovala NVO Centar za promociju evropskih vrijednosti – EUROPLUS u saradnji sa kancelarijom HR/EUSR Miroslava Lajčaka.
S obzirom da će proces evropskih integracija dotaknuti živote svih građana, cilj ove debate bio je pružiti priliku što većem broju građana, pripadnika različitih društvenih grupa, da kažu svoje mišljenje, te su predmet rasprave bile sljedeće teme:

Ekonomska situacija, investicije na evropskom putu i regionalna saradnja
Omladina, obrazovanje i razvoj civilnog društva
Politička stabilnost i sigurnost BiH
Debata je održana uz prisustvo HR/EUSR Miroslava Lajčaka i Ambasadora Slovačke Republike Nj.E. Miroslava Mojžite, te načelnika Opštine Doboj gospodina Obrena Petrovića, popularnog bosanskohercegovačkog pjevača Igora Vukojevića i oko 200 građana Doboja koji su aktivno učestvovali u diskusiji.

Dijalog je otvoren konstatacijom da se u BiH ne radi baš ništa po pitanju pridruživanja Evropskoj uniji. Najveći problem je temelj na kojem je postavljena sama zemlja i dok se ne riješe unutrašnji problemi teško da će se nešto značajnije desiti. Prvo što bi trebalo da se uradi jeste izrada državne integracijske strategije koja bi bila dostupna svim građanima kako bi se svi mogli uključiti u ovaj proces.

BiH ima mnogo prirodnih resursa koji su neiskorišteni, jer nema nikakve strategije za poboljšanje ekonomske situacije u zemlji. Dodatni problem je nedostatak obrazovnih kadrova, te je jedan od učesnika predložio da se u BiH formira asocijacija menadžera koja bi okupljala mlade sposobne ljude. Iako je provedena reforma bankarskog sistema, to nije dovoljno jer još uvijek nemamo bosanskih banaka.

Igor Vukojević je predložio da Republika Srpska, po uzoru na Federaciju, osnuje Udruženje estradnih radnika. Ta dva udruženja bi mogla sarađivati na nivou BiH i uključiti mlade u svoje projekte. Mladi se susreću sa velikim problemima nakon sticanja diplome na fakultetu, jer nemaju veliku perspektivu za zapošljavanje. Prijeko bi bilo potrebno napraviti strategiju zapošljavanja. Povezati obrazovanje sa tržištem da bi se mladi pravilno usmjerili i obrazovali sa određenim perspektivama. Mlade je važno upoznati sa Evropskom unijom, trebali bi znati šta se od njih očekuje u procesu integracija da bi se aktivno mogli uključiti. Velike kritike su upućene medijima i državi zbog pristrasnog izvještavanja. Kako su građani ti koji plaćaju pretplatu, oni bi trebali odrediti o čemu da se piše i šta da se gleda na televiziji. Ono što građani žele je više pisanja o Evropskoj uniji, više informacija o integraciji, a manje političkih tema. Mediji moraju raditi i biti u funkciji evropskih integracija. Mladima bi takođe trebalo dopustiti da studiraju u Evropi, jer i tako će više naučiti o njoj.

Nj.E. Miroslav Mojžita je dao nekoliko primjera pripreme Slovačke za ulazak u Evropsku uniju. I pored tadašnjih problema i nesuglasica u državi, kada su susjedne zemlje poput Češke i Mađarske ušle u Evropu, Slovaci su sve nesuglasice ostavili na stranu i zajedno radili na procesu integracije. U cijelom tom procesu politička saglasnost je bila neophodna. U BiH političari stalno naglašavaju razlike naroda kao prepreku dogovoru, ali dogovor nije stvar razlika već stvar odluke.

HR/EUSR Miroslav Lajčák je naglasio da je veoma važno napraviti državnu strategiju integracije, dobro sagledati prirodne resurse koji bi omogućili razvoj ekonomije, ali kao preduslov za sve naveo je političku stabilnost zemlje. Građani BiH nisu ništa lošiji od svojih susjeda i nije tačno da moraju ostati gdje jesu, u svađi. Da bi se krenulo dalje, potrebna je samo odluka i zajednički dogovor. Modela za uređenje države ima mnogo, kao i uzora svugdje u Evropi. Građani BiH trebaju sami izabrati šta njima odgovara, a Evropa će pomoći da se to ostvari.