Evropska unija u školi

~EU u školi~ je projekat koji je finansirala Evropska unija, a implementirali Centar za promociju evropskih vrijednosti EUROPLUS u partnerstvu sa Evropskim institutom iz Bugarske i u saradnji sa Direkcijom za evropske integracije BiH s ciljem doprinosa povećanju razumjevanja i opšteg znanja o Evropskoj uniji, njenim politikama i programima i benefitima članstva u EU.

Ostvareni rezultati:

 • Povećana svijest i opšte znanje djece srednjoškolskog uzrasta o EU i procesu proširenja kroz aktivno učešće u kvizovima znanja
 • Izgrađeni kapaciteti mladih ljudi i formirano mišljenje u pogledu budućnosti zemlje u procesu EU integracija BiH
 • Inteziviran multisektorski dijalog i debata kroz učešće obrazovanog sektora u BiH o politikama EU i procesu EU integracija BiH
 •  

  Rezultati su ostvareni realizacijom sljedećih aktivnosti:

  1. Održavana po jedna info sesija/radionica o Evropskoj uniji u 10 srednjih škola (5 škola sa područja RS, regija Doboj: dvije škole u Doboju, 1 u Modriči, 1 u Derventi, 1 u Šamcu i 5 škola sa područja FBiH, Tuzlanski kanton i Zeničko-dobojski kanton: 1 škola u Doboj Istoku, 1 u Usori, 1 u Tešnju, 1 u Maglaju i 1 u Zavidovićima). Sesije su vodili predstavnici Direkcije za evropske integracije BiH i Centra za promociju evropskih vrijednosti EUROPLUS.
  Sesije su se sastojale od:

 • Kratke uvodne prezentacije u trajanju oko 7 minuta /predstavljanje rada i uloge institucije Direkcije za evropske integracije u BiH i puta BiH ka EU
 • Kratkog kviza pod nazivom „Poznajete li EU“, u trajanju od maksimalno 30 minuta.
 • Kratkog školskog takmičenja pod nazivom „Istrazimo Evropu“ u trajanju od maksimalno 30 minuta.
 •  

  U svakoj info sesiji je učestvovalo po 20 učenika koji su prilikom realizacije info sesije bili podjeljeni u 2 takmičarske ekipe. Kompletna info sesija je snimana video kamerom, te smo na kraju imali kao finalni proizvod, zajedničku prezentaciju održanih info sesija u svim školama. Sve info i promo materijale za učenike i profesore je pripremio Evropski institut iz Bugarske.

  2. Održavanje panel diskusije o obrazovanju u BiH. Ovaj dogadjaj je podrazumjevao učešće i učenika i profesora koji su bili zainteresovani za učešće. Osim njih, učesnici su bili i predstavnici resornih ministarstava, predstavnik Delegacije EU u BiH, Direkcije za evropske integracije u BiH, pedagoških zavoda, te Evropskog instituta iz Bugarske.
  Projekat je realizovan u periodu od oktobra 2011. godine do kraja aprila 2012. godine.