Održane prezentacije projekta “Obrazovanjem do samozapošljavanja”

Doboj, od 28.01. do 13.02.2015 godine

EUROPLUS u okviru projekta „Obrazovanjem do samozapošljavanja“ koji se sprovodi u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije LOD IV“ kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA)“ realizovaće obuku po Programu osposobljavanja za plasteničku proizvodnju. Ovaj projekat se provodi u saradnji sa Ustanovom za obrazovanje odraslih „Centar za cjeloživotno učenje“ koja je 13.10.2015. godine dobila licencu za provođenje ovog programa.

Predstavnici EUROPLUS-a, uz podršku CISO centra održali su prezentacije o obuci po Programu osposobljavanja za plasteničku proizvodnju u  prostorijama ZZZ RS, filijala Doboj 28.01. i 13.02.2015. godine s ciljem informisanja, upoznavanja i indentifikacije krajnjih korisnika ovog programa. Ovom događaju odazvali su se građani koji su bili pozvani od strane CISO centra, a koji se vode na evidenciji nezaposlenih u dobojskoj filijali. Cilj prezentacije je upoznavanje i informisanje nezaposlenih o programu osposobljavanja i motivisanja za samostalan rad u plasteničkoj proizvodnji. Prisutni su dobili informacije o programu: šta je osposobljavanje, koji su uslovi za prijavu na program, trajanje obuke, način izvođenja i nastavni plan i program obuke, uslovi za sticanje javno važećeg uvjerenja… Svojim prisustvom podršku ovom događaju je dao i nastavnik/predavač „Centra za cjeloživotno učenje“ Marinko Janjilović koji će voditi program osposobljavanja kao i predstavnik Agencije za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Dragiša Marković.

Uz podršku Odjeljenja za poljoprivredu grada Doboja održana je prezentacija i sastanak sa predstavnicima MZ 13.02.2015. godine u prostorijama Skupštine grada Doboja.
Sastanak je vodio načelnik Odjeljenja za poljoprivredu Duško Paravac, predstavnica EUROPLUS-a Dijana Đurđević i Benjamin Sremčevića iz „UGLED-Goodwill“ iz Dervente. Tom prilikom, prisutni su upoznati sa programom osposobljavanja koji će se provoditi, mogućnostima koje ovaj projekat pruža lokalnom stanovništvu MZ Doboja, te sa pristupanjem izradi plana i programa razvoja poljoprivrede za grad Doboj. Za potrebe izrade ovog dokumenta vršiće se anketiranje na području mjesnih zajednica radi prikupljanja validnih i preciznih podataka o realnom stanju poljoprivrede za ovu regiju. Sastankom su predstavnici MZ upućeni u svrhu i cilj anketiranja i zatražena saradnja kako bi se ova aktivnost sprovela na kvalitetan i efikasan način. Ove aktivnosti će provoditi partnerska oraganizacija „UGLED-Goodwill“ iz Dervente, a u saradnji sa Odjeljenjem za poljoprivrdu grada Doboja.
Navedenim prezentacijama prisustvovalo je oko stotinu građana.

“Sadržaj ovog teksta  je isključiva odgovornost Centra za promociju evropskih vrijednosti EUROPLUS i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije”.

Ovaj projekat finansira Evropska unija150px-European_flag,_upside_down.svg